برچسب: فرهنگ برهنگی

0

فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

این که می گویند؛زن حجاب داشته باشد که مردبه گناه نیفتد،مثل این است که بگویند؛آفتاب نتابد که!بستنی هایمان آب نشود 👤 سیمین دانشور تو این مملکت بعضی وقتها آدم یاد شعر ایرج میرزا در...

www.000webhost.com