بایگانی‌ ماهانه: مارس 2019

0

نمیرالمومنین جنتی (ع)

در آغاز جنتی بود و بعد خدا زمین را آفرید و او را روی زمین قرار داد. سپس آسمان و دریا ها را پدید آورد و جنتی روی آب شناور بود تا خدا خشکی...

www.000webhost.com