بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2019

0

ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را!؟

 سالها پیش یک روستایی فقیری که از مال دنیا چیز با ارزشی جزیک مادیان جوان نداشت، درسودای به دست آوردن یک کره اسب، مادیان را همراه یک کله قند – به عنوان حق الزحمه...

0

فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

این که می گویند؛زن حجاب داشته باشد که مردبه گناه نیفتد،مثل این است که بگویند؛آفتاب نتابد که!بستنی هایمان آب نشود 👤 سیمین دانشور تو این مملکت بعضی وقتها آدم یاد شعر ایرج میرزا در...

www.000webhost.com