بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2019

0

هر وعده که دادند دروغ بود!

ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻧﺪﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ؟ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ...

0

حسن یک حسن دو …!!!

حسن یک حسن دو حسن دنده به دنده حسن بشقاب پرنده حسن به ریش ملت ببین چطور میخنده  حسن سه حسن چار حسن وعده بسیار حسن ناله ز اغیار حسن دولت بیمار حسن خلق گرفتار  حسن پنج حسن شش حسن دولت نرمش حسن شیب ملایم بشد...

www.000webhost.com